Typiske lokale regler i klassen F3J (forandringer i forhold til FAI sitt regelverk):
Uthevet skrift oppdatert presisering pr. 7.juni 2010

Norgescup stevner skal alltid klareres med gruppeleder og listes opp på både fagsider og seksjonens terminliste.
F3J er ett beskyttet navn eid av FAI.


Sportslisens
For å kunne delta på Norgesmesterskap eller internasjonale mesterskap (inkludert Eurotour i Norge)
må man inneha sportslisens. Denne kan bestilles ved å sende mail til forbundet


Detaljer for vedtak vinsj Norgescup/NM. Vedtatt fast på tinget NLF 2009:

5.6.8.2 Launching /F3J
Permanent regel som erstatter tidligere vedtak:
 
"Deltagerne på Norske F3J stevner og Norgesmesterskap i klassen F3J kan bruke F3B vinsj med 150m til omlenk. Vinsjen skal overholde de til enhver tid gjeldene spesifikasjoner i F3B reglene sporting code 5.3.2.2.
NM: Det er en forutsetning at arrangøren tar ansvaret for at det er tilstrekkelig antall vinsjer til stede."
 
Grunn: Vi har i en tid brukt vinsj i F3J Norgescup og Norgesmesterskap med godt hell. Dette er å regne som ett suplement til løpestart som er ett enklere og billigere alternativ. Nordisk møte har også godkjent vinsj i alle Nordisk land på åpne Nordiske konkurranser F3J, samt Nordisk Mesterskap F3J

Detaljer for vedtak vinsj Nordisk mesterskap og åpne Nordiske F3J stevner. Vedtatt fast på Nordisk møte 2009:

5.6.8.2 Launching /F3J
Add new exception/local rule as follows:
 
"In the case of Nordic Championship or other open Nordic competitions the competitors are allowed to use F3B winch with 150m to the turnaround. The winch shall conform to the F3B rules in the sporting code 5.3.2.2."
 
Reason(s): The Nordic countries already use winch in their local F3J competitions and this has been tested to a good solution in small countries with few runners available and small fields.
 
Jo Grini
Coordinator F3J, Norway
Member of technical commite RC Soaring CIAM