Beskrivelse F3J 

Download foilene og importer disse i ditt favoritt- presentasjonsprogram. 
Du kan deretter evt. printe disse ut på transparenter for bruk på klubbmøter etc, 
eller sette sammen et "slideshow" for bruk på f.eks. utstillinger.

Ferdige transparenter i fine farver kan lånes ut ved henvendelse til: iba@statoil.com